Žiadanka na vyšetrenie samoodberu
Škola
Vaše osobné údaje
Registrácia ukončená
Výber registrácie
Overenie žiadanky
Musíte zvoliť kraj.
Musíte zvoliť školu.
Musíte zvoliť triedu.
{{ rodneCislo.feedback }}
{{ rodneCislo.feedback }}
{{ kitCode.feedback }}
{{ kitCode.feedback }}
Škola: {{ skola.skola.value.nazev }}
{{ registration.firstName.feedback }}
{{ registration.firstName.feedback }}
{{ registration.lastName.feedback }}
{{ registration.lastName.feedback }}
{{ registration.nationality.feedback }}
{{ registration.nationality.feedback }}
{{ registration.insurance.feedback }}
{{ registration.insurance.feedback }}
{{ registration.insuranceId.feedback }}
{{ registration.insuranceId.feedback }}
U cudzincov bez rodného čísla doplňte dátum narodenia vo formáte D/M/R.
{{ registration.sampleDate.feedback }}
{{ registration.sampleDate.feedback }}
{{ registration.phoneNumber.feedback }}
{{ registration.phoneNumber.feedback }}
{{ registration.email.feedback }}
{{ registration.email.feedback }}
Adresa bydliska
{{ registration.street.feedback }}
{{ registration.street.feedback }}
{{ registration.city.feedback }}
{{ registration.city.feedback }}
{{ registration.postalCode.feedback }}
{{ registration.postalCode.feedback }}
Mali ste príznaky?
{{ registration.hasSymptoms.feedback }}
{{ registration.hasSymptoms.feedback }}
{{ registration.firstSymptomsDate.feedback }}
{{ registration.firstSymptomsDate.feedback }}
Ak áno, špecifikujte:
{{ registration.symptoms.feedback }}
{{ registration.symptoms.feedback }}
{{ registration.symptomsOther.feedback }}
{{ registration.symptomsOther.feedback }}
{{ registration.confirmed.feedback }}
{{ registration.confirmed.feedback }}