Vyplnenie elektronickej žiadanky pre GARGTEST
(vyšetrenie na Covid19 samoodberom)